En ny femårsavtale om håndtering av norske bilvrak skal sikre at gjenvinningsgraden når opp i 95 prosent. Tre hovedoperatører deler ansvaret for at målet blir nådd.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Tre operatører

Avtalen gjelder fra 2015 og er basert på at Norge fra da av skal oppfylle felleseuropeiske krav om materialgjenvinning fra utrangerte biler.
Det er Autoretur AS som skal sørge for at vrakingen tilfredsstiller fastsatte miljøkrav. Selskapet eies av bilimportørene, som har et overordnet ansvar for at bilene de sender ut på norske veier blir forsvarlig håndtert også når de ender som avfall.
Til å ta hånd om vrakene har Autoretur nå inngått avtale med operatørene Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilretur AS/H.J. Hansen. Disse selskapene tegner nå underavtaler med bilopphuggere, slik at god dekning sikres over hele landet.
Bilgjenvinning AS er den største av de tre hovedoperatørene og tar hånd om drøyt halvparten av alle vrakede biler i Norge.
Kan bli rekord
– For oss betyr dette at et veletablert samarbeid fortsetter, og vi er glad for å ha fått fornyet tillitt, sier Pål Hansen, daglig leder i Bilgjenvinning AS.
Selskapet omsetter for rundt 130 millioner kroner årlig og eies av Ragn-Sells AS og Hellik Teigen AS.

Rekordår for vraking

I fjor ble 120 000 kjøretøyer gjenvunnet her i landet. Antallet har økt ytterligere i år, og 2013 kan bli et rekordår for vraking av biler.
– To omganger med økning i vrakpanten har nok betydd mye. Det er bra at den norske bilparken moderniseres, men samtidig uhyre viktig at hensynet til miljøet blir ivaretatt ved utskiftningen, sier Pål Hansen.
116 000 tonn
I 2012 ble 116 000 tonn avfall behandlet gjennom returordningen. 90 000 tonn gikk til materialgjenvinning og 26 000 tonn gikk til energigjenvinning. 16 000 tonn ble gjenbrukt.
I gjennomsnitt gjenbrukes det 750 kilo metaller fra en vraket bil. Totalt ble 93,8 prosent av bilens vekt gjenvunnet eller gjenbrukt i fjor. Dette skal økes til 95 prosent i 2015.
– Det vil kunne kreve investeringer og omstillinger hos operatørene, og med den nye avtalen på plass har de nå god tid til dette, sier Erik Andresen, direktør i Autoretur.
Innsparingene som gjenvinningen i Autoretur representerer, utgjør 137 000 tonn CO2.
– Det tilsvarer de årlige utslippene fra 60 000 biler, sier Andresen.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]