Når barna kommer opp i skolealder, slurver foreldrene med sikkerheten i bil. Hele 70 prosent av syvåringene sitter feil sikret, viser undersøkelse. Her er de vanligste feilene.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Feilplasserte setebelter går igjen som den vanligste feilen. Løse og vridde belter er også vanlig.

– Ikke alle foreldre er klar over hvor farlig det er å ha skulderdelen av beltet bak ryggen eller under armen. Hadde de visst hvor alvorlige følger det får i et sammenstøt, ville de nok vært mye nøyere på det, sier lege og doktorgradstipendiat Marianne Skjerven-Martinsen ved Folkehelseinstituttet.

I forskningsprosjektet ’’Barn i bil’’ har hun og kollegaer kartlagt sikkerheten til 1260 norske barn i bil. Den endelige versjonen av prosjektet ble nylig presentert i tidsskriftet Accident Analysis & Prevention.

– Bilulykker er hovedårsaken til alvorlige skader og dødsfall blant barn i Norge. Om du er ordentlig sikret er helt avgjørende for om du blir skadet eller ikke, sier Skjerven-Martinsen.

Dårligere

Blant barn opp til fem år var halvparten feilsikret i større eller mindre grad. Blant fem-, seks- og syvåringene økte det til henholdsvis 55, 64 og 70 prosent.

– Når ungene blir større og klarer mer selv, er det vanlig at de fester seg selv i setet uten at foreldrene følger med. Vi vet også at det er lite kunnskap blant foreldre om hva som er riktig sikring, sier sikkerhetssjef Jan Olav Nilssen i If Skadeforsikring.

Forsikringsselskapet har en utleieordning av bilbarnestoler der abonnementet følger barnets utvikling.

– Vi merker at interessen er mindre for stol når barnet blir eldre. Når barn begynner på skolen, kan det også bli mer utfordrende å få dem til å bruke stol, sier Nilssen.

Flate seler

Barn til og med 15 år er med i undersøkelsen. I gjennomsnitt sitter 38 prosent feilsikret, 24 prosent på en slik måte at alvorlig eller dødelig skade sannsynligvis ville oppstått ved kollisjon i høy hastighet.

Et løst belte gjør at barnet sklir under beltet ved en bråstopp.

– I et babysete skal du ikke være redd for å stramme selene godt, slik at det bare er plass til et par fingre mellom selen og barnet. I beltestolen skal beltet ligge flatt over hofte og lår for å fordele trykket best mulig, sier Carina Henske i Trygg Trafikk.

– Det er spesielt viktig at beltet ligger over skulderen hele tiden. Barn kan fort flytte det mens du ikke ser, sier hun.

Det er påbudt å sikre barn i bil i godkjent barnesikringsutstyr til barnet er 135 centimeter eller 36 kilo. For spedbarn anbefales babysete, for småbarn barnesete. Både Trygg Trafikk og If Skadeforsikring anbefaler at barnet sitter bakovervendt helt til fireårsalderen.

– For større barn anbefaler vi beltestol som har rygg og beskyttelse på sidene av hodet. Hvis barnet sovner på langtur, vil en beltestol holde det bedre på plass i setet og gi god komfort, sier Henske.

De tre vanligste feilene:

1) Beltet/selen feilplassert (under armen/bak ryggen/over overarmen)

2) Kun sikret med sikkerhetsbelte (barn under 135 cm eller under 36 kg)

3) Løse eller vridde belter

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]