Penger til Valldal Summergames, ungdomskonsert i Ålesund og mye mer.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Den første av to tildelinger av ungdomsmidler i 2015 fikk 35 søknader. Av disse var det 11 som fikk midler. Etter en lang diskusjon i ungdomspanelet vagte de til slutt å gi støtte til blant annet friluftsarrangement, motorcrossoppvisning og paintballbane.

Møte i Ungdomspanelet 2015

Hverrt år deler ungdomspanelet i Møre og Romsdal ut 250 000 til ekstraordinære ungdomsativiteter i fylket. Fristane er 1. april og 1. desember. Det totale søknadsbeløpet for våren 2015 var på 872 776.

Tilskuddet blir gitt til prosjekter som stimulerer til ungdomsengasjement og skal gå til ungdomsaktiviteter som elles ikke får støtte fra det ordinære budsjettet til fylkeskommunen.

Ungdomspanelet minner om at det er ny fordeling av ungdomsmidler til vinteren, med søknadsfrist 1. desember og håper at søkertallene er like høye da.

Søker Kommune Søker midler til Tildelt
Smøla Ungdomsråd Smøla Paintballbane 20000
Valldal Summer Games Norddal Friluftsfestival 25000
Møre og Romsdal bygdeungdomslag Surnadal Kurs i organisasjonsarbeid 10000
Ørskogdagane Ørskog Ungdomsarrangement 8000
Sula frivilligsentral Sula FIFA-turnering 6000
Norsk fosterhjemsforening Fræna Aktivitetshelg 10000
Averøy ungdomsråd Averøy Temadag 10000
Jim Andrè Gjerde Ålesund Ungdomskonsert 10000
Ulstein kommune Ulstein Friluftsarrangement 20000
Giske motorsportklubb Giske Motorcrossframvisning 6000
Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]