330 innbyggere i Ålesund sagt sin mening om den planlagte Bypakken. Her kan du lese hva de mener.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Innleggene som er kommet vil bli gjort kjent for bystyrets medlemmer og vara fra 8. april. Interessen for å si sin mening har økt betraktelig de siste ukene. Det har vært mange diskusjoner på facebook, leserinnlegg og medieoppslag som har bidratt til et økt engasjement.

«Jeg er fornøyd med svarandelen på 330 siden det er første gang vi gjennomfører dette, men jeg hadde håpt at flere ville benyttet sjansen til å sende inn sin mening», sier informasjonssjef Anne Bente Skjellum.

Klikk her å se hva folk mener

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]