Bli med inn i Løvenvoldbygget i Ålesund sentrum. Sammen med Einar Gustafsson og krigshistoriker Jan Olav Flatmark tråler vi bygget etter skjulte rom og korridorer.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Den kommunale eiendommen Løvenvold ble i 1919 avsatt for bygging av kinematograf. Her lå tidligere en staselig bygning ved navn Løvenvold. Denne gikk tapt i bybrannen i 1904.

«Det nye bygg for kommunal sentralforvaltning» sto ferdig i 1923, med de totale byggekostnader anslått til kr. 650.000. Arkitekt for Løvenvoldkomplekset var den nyansatte byarkitekt Øivin Berg Grimnes. Som byarkitekt hadde han også ansvaret for de kommunale kinematografer.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]