På landsbasis steg boligprisene med 0.9 % fra januar til februar. Møre og Romsdal totalt sett lå på samme nivå som landet som helhet, mens Ålesund var opp 0.8 %.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Boligselgerne må likevel ha tålmodighet, gjennomsnittlig omsetningshastighet ligger nå på 65 dager i Møre og Romsdal og 56 dager i Ålesund. – Dette er om forventet, sier Andre Nakken, daglig leder for Notar Sunnmøre.

Vi forventer en utflating med en liten oppgang på vårparten, og en liten nedgang til høsten, slik at prisene totalt sett for 2014 blir om lag som i 2013.

Omtrent som i fjor

For Møre og Romsdal viser tallene at prisene i 2014 fortsatt ligger litt lavere enn i 2013, etter høstens nedgang. Men det er store forskjeller på landsbasis. For eksempel har prisene i Tromsø godt vesentlig opp, mens prisene i Kristiansand har gått vesentlig ned.

Tall fra Finn.no viser at prisene var 1% lavere i februar 2014 enn i 2013, totalt for Møre og Romsdal.

Lavere formidlingstid til våren

Formidlingstiden går opp. Tall fra Finn.no viser 67 dager, mens tall fra Eiendommeglerforetakenes forening(EFF) viser at det i gjennomsnitt tar 65 dager å selge en bolig. Tendensen er likevel at omsetningshastigheten går ned i forhold til januar.

– Dette har med overliggere fra fjoråret å gjøre, forklarer Nakken. Etter at prisene gikk ned i høst var det mange som valgte å avvente salget og heller kjøre nye visningsrunder i januar og februar. Disse boligene drar opp gjennomsnittet vesentlig, og mange er nå solgt. Det vil gi en lavere formidlingstiden videre utover våren.

Ingen prisnedgang i vente

For Møre og Romsdal er gjennomsnittlig kvadratmeterpris nå 22.292,- kroner, mens Ålesund har en gjennomsnittpris på 28.383,- kroner.

-Tallene som vi ser for Ålesund viser altså med tydelighet at det er store geografiske variasjoner. Vi vil likevel bli påvirket av det som skjer på på landsbasis.

Det om påvirker boligprisene i positiv retning er at det nå bygges færre nye boliger. Når tilbudet her blir mindre, vil det føre til økt etterspørsel etter brukte boliger. Det vil hindre en prisnedgang, forklarer Nakken.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]