Etter 750 arbeidstimer fordelt på 10-12 personer, er endelig to grindaløer nå ferdige på Aksla. Onsdag klokka 12.00 er det høytidelig åpning.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

De to grindaløene er blitt til ved hjelp fra CG Rieberfondene som har stått for deler av finansieringa. Familien til Anja Weløy Aarseth har vært et bindeledd mellom Aksla Vel og fondene. Weløy Aarseth ble funnet drept på byfjellet i august 2013 og foreldrene ønsket gjennom bygginga av grindaløene å bidra til økt bruk av fjellet.

En tredje grindaløe er planlagt på Lilletoppen, der starter byggingen til våren, om finansieringa kommer på plass.

Grindaløene er til fritt bruk for alle som bruker byfjellet.

Ålesund kommune takker Aksla Vel for den flotte jobben de har gjort med å reise løene og CG Rieberfondene for hjelp til finansieringa.

Program

Det er oppmøte på Fjellstua klokka 12.00 før turen går til den første grindaløa som ligger på Indianermarka. Her blir det en kort orientering om bakgrunnen for løene, før turen går videre til den andre grindaløa som ligger på toppen av Vannspringdalen ved dam 2. 100 barnehagebarn og andre er inviterte til å være med på overleveringa. Det blir lett servering.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]