De har en snittalder på over 50 år og eldstemann er 83 år gammel.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Hos Scottsborg omsorgsboliger i Ålesund lar de ikke alderen stå i veien for arbeidsgleden. Den eldste på enheten er snart 83 år, og snittalderen er på over 50. Et godt arbeidsmiljø og en engasjert leder har resultert i både fornøyde seniorer og IA-utmerkelse, skriver Idebanken.org

I en stue i en av omsorgsboligene på Scottsborg svinser det rundt en kvikk og stilig dame med hvitt krøllete hår. Mat ordnes og utflukter forberedes. Tonen mellom Liv Brathaug og beboer Jan Helge er lett. Det er tydelig at Scottsborg boliger ikke ville vært helt det samme uten sin eldste arbeidstaker.

Smittsom arbeidsglede

– Når folk får vite at jeg fortsatt jobber er det mange som spør om jeg ikke snart skal gi meg. ”Nei!” svarer jeg da, forteller Liv på snart 83. Hun har jobbet ved Scottsborg i 25 år.

-Hun har fulgt en av brukerne siden 1991 og er glad for at hun fortsatt kan være til stede for de som trenger det.

– Jeg gleder meg alltid til å gå på jobb. Jobben gir meg energi, og jeg føler meg nyttig, smiler Liv.

Hennes arbeidsglede har også gjort noe med resten av staben, forteller teamleder Andrea Hunger.

– De eldre har en høy arbeidsmoral som smitter over på de yngre. Når de eldre kan stå på som de gjør, blir terskelen for å holde seg hjemme høyere for de yngre, forteller hun.

– Liv har sikkert lært meg alt jeg kan. Men hun er aldri belærende

Marthe om sin 83 år gamle kollega

Marthe Bolseth blir snart 30 og er yngste dame i staben. Hun begynte som assistent for åtte år siden, men trivdes så godt at hun tok videre utdanning for å kunne få fast jobb som fagarbeider på Scottsborg. Hun smiler når hun skal fortelle om sine godt voksne kollegaer.

– De er unge til sinns, og vi har alltid noe og snakke om. Jeg jobber ofte sammen med Liv, og hun har sikkert lært meg alt jeg kan. Men hun er aldri belærende.

En leder som er til stede

Med gode hjelpemidler kan Liv fortsatt stå i jobb, selv om kroppen ikke er like sterk som før.

– Man må være glad i sine ansatte. Da er mye gjort, mener Andrea Hunger
– Man må være glad i sine ansatte. Da er mye gjort, mener Andrea Hunger
Men det er også takket være en leder som lytter og tilrettelegger at Liv har kunnet fortsette i jobben hun er så glad i.

– Det du gjør for å beholde seniorer er ikke nødvendigvis annerledes enn det du gjør for å beholde øvrige ansatte, forklarer Hunger, og fortsetter.

– Det handler stort sett om å være til stede og vise at du setter pris på den jobben som gjøres. Vær glad i dine ansatte, oppfordrer hun.

Hunger er teamleder for fire avdelinger og har lenge jobbet målrettet for å få på plass en holdningsendring. Resultatet er at ansatte selv tar opp tilrettelegging når de ser at det trengs.

– Jeg kommer med innspill, og så kommer de ansatte med konkrete tiltak. De overrasker meg gang på gang med hvor løsningsorienterte og fleksible de er, forteller teamlederen.

I tillegg til fornøyde ansatte som blir lenge, har Scottsborg også fått en IA-utmerkelse for seniorpolitikken sin. May Kristin Brekke er rådgiver ved Nav arbeidslivssenter og er IA-rådgiver for Scottsborg. Hun er svært fornøyd med hva de har fått til og roser Hunger sin lederstil.

– Andrea er en demokratisk og rettferdig leder som ikke skyr unna konflikter dersom det er noe som er nødvendig å ta opp. Hun har høye forventninger og høy tillit til sine ansatte. Det får hun igjen for.

Inkludering på flere plan

I tillegg til å beholde seniorene sine lenge, har ikke Hunger problemer med å ansatte godt voksne mennesker. Siste tilskudd i Scottsborg-flokken er 61 år gamle Elisabeth Kolvik.

– Jeg trives godt her på Scottsborg. Vi har et lite og intimt miljø, smiler hun.

Det er ikke bare seniorene som blir tatt hensyn til. Hunger har også tatt inn en ung mann som hadde utfordringer med å komme seg inn i arbeidslivet. Med god oppfølging har han blitt en ansatt å lik linje med resten av staben.

– IA-avtalen er med på å gjøre oss ledere mer bevisste på hvilket ansvar vi har

Andrea Hunger, Teamleder ved Scottsborg

Alle tre delmålene i IA-avtalen blir godt ivaretatt på Scottsborg. Sykefraværet er nede i 2,2 prosent, og har holdt seg lavt de siste fire årene. Men Hunger sier at det ikke er avtalen som er hovedfokuset for henne.

– Jeg tenker ikke inkluderende arbeidsliv hele tiden. Det bare er sånn. Alle bør få muligheten til å jobbe. Og det er viktig å legge til rette for at folk skal ha det best mulig når de kommer på jobb. Allikevel er det flott med en IA-avtale som kan gjøre oss mer bevisste og målrettede, forklarer den engasjerte lederen.

Tips til en vellykket seniorpolitikk

Hunger mener at god seniorpolitikk ikke skiller seg så mye fra god ledelse generelt. Men hun har allikevel noen tips til hva som skal til får å beholde seniorene lenger:

Ha en fadderordning: Gi en senior et spesielt ansvar i forhold til en nyansatt. Det gir ansvar og det gjør at man føler seg betydningsfull.
Start tidlig: Det er viktig å starte seniorsamtalene tidlig. Det handler om bevisstgjøring hos både arbeidstake og arbeidsgiver.
Send seniorer på kurs: Det er viktig at man hele tiden får ansvar, og at man ikke blir stuet bort i et hjørne fordi du er litt eldre enn gjennomsnittet. Alle må få mulighet til å utvikle seg. Det å sende noen på kurs er et viktig signal om at man investerer i den ansatte.
Fornøyd senior: – Jobben gir meg energi, smiler 83 år gamle Liv Brathaug
Gode resultater: Scottsborg lykkes på alle tre delmålene i IA-avtalen, forteller IA-rådgiver May Kristin Brekke (t.v) og teamleder på Scottsborg, Andrea Hunger (t.h).
Liv har jobbet med Jan Helge siden 1991, og er glad for at hun fortsatt kan være der for ham.
Gode rutiner og hjelpemidler gjør at både Elisabeth Kolvik (t.h) og Liv Brathaug kan bli i jobben ved Scottsborg omsorgsboliger, selv om de er blitt godt voksne.
Godt arbeidsmiljø: – Vi har alltid noe å prate om, alfderen har ikke så mye å si, forteller Marthe Bolseth
Sammensveiset gjeng: Elisabeth Kolvik på 61 er siste tilskudd i Scottsborg familien. Hun skryter av det gode arbeidsmiljøet. Fra venstre: Marthe Bolseth, Berit Humlen, Elisabeth Kolvik og Liv Brathaug

Seniortiltak i Ålesund kommune
55 år: Har samtale om seniortilværelsen.
58 år: Fast kurs om rettigheter (arrangert av kommunen).
60 år: En ekstra ferieuke.
62 år: Ekstra tiltak. For eksempel ti ekstra fridager eller 12.000 ekstra i lønn.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]