Antallet på elever som blir tatt ut av skolen utenom faste ferier har gått ned, etter nytt regelverk kom på plass.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Hittil har 54 foreldre av ulike grunner søkt om fri fra skolene i Ålesund. Bystyret har gjort et vedtak som strammer inn reglene om permisjon og skolefri.

– For mange har spurt om fri til ferieturer. Jeg er godt fornøyd med innstrammingen. Tidligere måtte man nesten innvilge fordi reisen allerede var bestilt. Nå vil vi gi avslag på slike reiser, sier rektor Kjell Øyvind Aarseth ved Larsgården skole til Sunnmørsposten.

Nå er hovedregelen at elever ikke får fri til å bli med på ferier eller treningssamlinger i skoletida. Søknadene skal oppfylle en rekke kriterier og være innsendt minimum fire uker før.

Færre unntak

– Vi har vanligvis hatt mange søknader etter sommerferiene, slik er det ikke i år, sier rektor Greta Herje ved Spjelkavik barneskole til avisa.

Tidligere var det letter å få fri fra skolen til treningssamlinger, mens det nå primært kun skal gis fri til nasjonale og internasjonale stevner. Elevene kan nå stort sett bare få fri til å reise når foreldre er pålagt å ta ferie utenom skoleferiene. Dette kan kun gjøre en gang i løpet av grunnskolen. Har foreldrene et yrke som gjør at de tilbringer lang tid borte fra hjemmet, og det ikke er muligheter for felles ferie, kan elevene også få permisjon.

Det kan gis visse unntak i enkeltsituasjoner for elever med hjemland utenfor Norge, forhold rundt foresattes helse og forhold knyttet til foresattes arbeidsforhold. Om foreldrene kan dokumentere svært viktige reiser, slik at det vil skape en helt uholdbar situasjon å sette barnet igjen hjemme, kan det også gjøres unntak.

Vil informere foreldre

Flere rektorer går nå i gang med å informere foreldrene om det nye regelverker, og alle er opptatt av likebehandling.

– Vi skal være konsekvente, sier rektor Ann Elin Haadem ved Aspøy skole til avisa.

Greta Ertresvåg, rektor ved Ellingsøy barne og ungdomsskole, sier at foreldrene har skjøt at det ikke er selvsagt at man alltid får fri framover.

– Oppsumert synes jeg permisjonsreglene er tydelige og felles for skolene, sier hun til avisa.

Også rektor Vigdis Rønning ved Åse skole er positiv til innstrammingen. Samtidig synes hun det er kinkig å nekte idrettselever som konkurrerer på høyt nivå.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]