I følge statistikk fra Statistisk Sentralbyrå har folketallet i Ålesund passert 46 000.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Pr i dag har Ålesund Kommune 46 227 innbyggere og folketallet i kommunen har økt gjennomsnittlig med 1,5% de tre siste årene. Dette er 0,3% høyere enn gjennomsnittet i landet og bare i år har folketallet økt med 480 personer.

Skyldes arbeidsinnvandring

I følge Kjetil Korsnes, rådgiver i team plan og utvikling i Ålesund Kommune, skylles en del av veksten i folketallet arbeidsinnvandring etter finanskrisa.

– Næringslivet i Ålesund og omegn har klart seg bra gjennom kriseperioden og tilgangen på norsk arbeidskraft har vært for liten i forhold til behovet i næringslivet vårt, uttaler Korsnes seg på kommunen sine hjemmesider.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]